Preskočiť na obsah

1.    Organizátori:
– Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
– Slovenská speleologická spoločnosť
– Správa slovenských jaskýň
– mesto Liptovský Mikuláš

2.    Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf bez ohľadu na národnosť, ktorý splní všetky podmienky tejto súťaže.

3.    Každý autor môže zaslať do jednej kategórie najviac 5 fotografií.

4.    Kategórie:
A.    Krása jaskýň – fotografie znázorňujúce krásu jaskynných priestorov a  detaily jaskynnej výzdoby.
B.    Speleomoment – reportážna fotografia z jaskyniarskych akcií a expedícií
C.    Zo všetkých prihlásených fotografií odborná porota vyberie Hlavnú cenu Speleofotografie 2014, ktorej autor bude aj víťazom ročníka 2014.

5.    Poplatok – účasť v súťaži je bezplatná

6.    Fotografie treba posielať v digitálnej podobe (dlhšia strana min. 1200 px s objemom dát min 1 MB vo formáte jpg) na mailovú adresu speleof@gmail.com

7.    Fotografie vybrané odbornou porotou a prezentované na vernisáži budú vytlačené na rozmer 30×40 cm na náklady organizátora pre účely výstavy. Každý autor je povinný na požiadanie zaslať fotografie v digitálnej podobe v nasledovnom rozlíšení – min. rozmer dlhšej strany  3000 px, veľkosť súboru do 5 MB (formát jpg.) . Do súťaže nebudú zaradené práce zaslané poštou na CD, na negatívoch alebo diapozitívoch.

8.    Súbory je potrebné pomenovať v tvare kategória-meno autora-poradové číslo.jpg (príklad: A-JOHN-1.jpg). K súborom je potrebné vyplniť vstupný formulár …link. Názvy fotografií uvádzajte v anglickom jazyku.

9.    Súťažiaci svojim podpisom  vo vstupnom formulári potvrdzuje, že vlastní autorské práva k fotografiám, ktoré posiela do súťaže a dáva súhlas na použitie fotografií za účelom propagácie súťaže na záverečnej výstave, na internetovej stránke organizátora súťaže a mediálnej propagácii súvisiacej so súťažou. Vystavené fotografie nezasiela organizátor autorom po ukončení výstavy, ostávajú v jeho archíve.

10.    Porota vyberie 100 najlepších fotografií zo všetkých zaslaných príspevkov, ktoré postupujú do druhého kola súťaže. Tieto fotografie budú vystavené na vernisáži v Liptovskom Mikuláši

11.    Porota:
–    Robbie Shone – adventure, cave and travel photographer – www.shonephotography.com
–    Jan Kućmierz – cave photographer – http://plfoto.com/188603/autor.html
–    Marek Audy – cave and 3D photographer – http://audy.speleo.cz
–    Claudiu Szabó, EFIAP – nature and cave photographer – http://alpinet.org/personal/cszabo
–    Pavol Kočiš, AFIAP – cave photographer – http://www.sss.sk/index.php/galeria/category/12-pavol-kocis

12.    Kalendár súťaže

Uzávierka: 20.09.2014
Porota: vyberie víťazné príspevky v termíne od 20. 9. 2014 do 20. 10. 2014

Vyhlásenie výsledkov: slávnostné vyhlásenie ocenených fotografií sa uskutoční 21. 11. 2014 o 15,00 hod. na vernisáži výstavy. Výsledky súťaže budú zverejnené ne stránke www.speleofotografia.sss.sk do troch dní od konania vernisáže.

Vernisáž výstavy: slávnostné otvorenie výstavy bude 21. 11. 2014 vo výstavnej sieni múzea na ul. Školská 4, Liptovský Mikuláš. Výstava bude verejnosti prístupná do konca roku 2014.

13.    Organizátori Speleofotografie 2014 a členovia poroty sa  nemôžu autorsky zúčastniť súťaže.

14.    Ceny:

Hlavná cena  …  200 € + vecné ceny

Ceny v jednotlivých kategóriách:
1. miesto  … 100 € + vecné ceny
2. miesto  … 75 € + vecné ceny
3. miesto  … 50 € + vecné ceny

15.    Rozhodnutie poroty, týkajúce sa udelenia cien je nemenné.

16.    Ceny budú oceneným autorom odovzdané zástupcom organizátora na vernisáži výstavy  v Liptovskom Mikuláši.  V prípade ak sa autor nedostaví osobne na vernisáž, organizátor mu ich zašle poštou na adresu uvedenú vo vstupnom formulári.

17.    Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.) .

download_form-sk-ods download_form-sk-xls

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.