Kategória: 2016

Speleofotografia 2016 – Vyhodnotenie súťaže

Speleofotografia je koníček, ktorý láka len máloktorého fotografa. Ťažko je porozumieť jaskyni. Ťažko vidieť obrazy v tme, počuť hudbu v tichu. Pri prehliadke súťažných záberov sa skúsené oko fotografa neraz pozastavuje nad maličkosťami, ktoré by boli pri ateliérovej fotograii neprípustné. Lenže jaskyňa má zvyčajne od ideálnych podmienok na míle ďaleko! Jaskynná fotografia znamená komponovať z […]

Speleomoment 2016 – Súťažné fotky

Pozývame Vás na prehliadku súťažných fotografií s tematikou jaskýň Speleofotografia 2016! Fotografie sa do albumov pridávajú priebežne; uzávierka súťaže je 20.09.2016. Svojim hlasom môžte podporiť najlepšiu fotografiu v oboch kategóriách: Krása jaskýň – Speleomoment. Fotografia, ktorá sa stane na Facebooku najobľúbenejšou, vyhráva špeciálnu cenu.

Krása jaskýň – Súťažné fotky 2016

Pozývame Vás na prehliadku súťažných fotografií s tematikou jaskýň Speleofotografia 2016! Fotografie sa do albumov pridávajú priebežne; uzávierka súťaže je 20.09.2016. Svojim hlasom môžte podporiť najlepšiu fotografiu v oboch kategóriách: Krása jaskýň – Speleomoment. Fotografia, ktorá sa stane na Facebooku najobľúbenejšou, vyhráva špeciálnu cenu.

Top 100 – Speleofotografia 2016

Po ukončení prvého hodnotiaceho kola súťaže Speleofotografia odborná porota vybrala 100 najlepších fotografií, ktoré prezentujeme na facebookovom profile Speleofotografie. Fotografie budú vystavené v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva od 25. novembra. Nájdete ich tiež v tlačenom katalógu k výstave dostupnom na vernisáži súťaže. V druhom kole porota vyberie v každej kategórii 3 najlepšie […]

SPELEOFOTOGRAFIA 2016, 18. ročník

Medzinárodná súťažná výstava fotografií s jaskyniarskou tematikou 1. Organizátori: – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – Slovenská speleologická spoločnosť – Správa slovenských jaskýň – mesto Liptovský Mikuláš 2. Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf, ktorý splní všetky podmienky tejto súťaže. 3. Každý autor môže zaslať do jednej kategórie najviac 5 fotografií. 4. Kategórie a ceny: A. […]

Facebook IconRSSRSS