Speleomoment 2016 – Súťažné fotky

Pozývame Vás na prehliadku súťažných fotografií s tematikou jaskýň Speleofotografia 2016! Fotografie sa do albumov pridávajú priebežne; uzávierka súťaže je […]

Krása jaskýň – Súťažné fotky 2016

Pozývame Vás na prehliadku súťažných fotografií s tematikou jaskýň Speleofotografia 2016! Fotografie sa do albumov pridávajú priebežne; uzávierka súťaže je […]

Top 100 – Speleofotografia 2016

Po ukončení prvého hodnotiaceho kola súťaže Speleofotografia odborná porota vybrala 100 najlepších fotografií, ktoré prezentujeme na facebookovom profile Speleofotografie. Fotografie […]

SPELEOFOTOGRAFIA 2016, 18. ročník

Medzinárodná súťažná výstava fotografií s jaskyniarskou tematikou 1. Organizátori: – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – Slovenská speleologická spoločnosť – Správa […]