Preskočiť na obsah

SPELEOFOTOGRAFIA

História súťažnej výstavy umeleckej fotografie

Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

Speleofotografia je medzinárodná súťažná výstava fotografií s jaskyniarskou tematikou, ktorej zámerom je prezentovať unikátnosť podzemného sveta, priblížiť prácu jaskyniarov a tiež formy života v jaskyniach. Súťažné fotografie boli touto formou prvýkrát prezentované verejnosti na pôde Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v roku 1982. Do roku 1986 na výstave dominovala čiernobiela fotografia. Rozvoj fotografickej techniky priniesol nový fenomén, nástup digitálnej fotografie. Možnosť dodatočného digitálneho spracovania obrazu ponúka nové alternatívy pri tvorbe farebnej fotografie.

V prvých ročníkoch Speleofotografie boli oceneným autorom udeľované finančné ceny. Od roku 1992 sa začali udeľovať vecné ceny, ktoré do súťaže venuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš a v rámci spolupráce Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš od roku 1992, Medzinárodná speleologická únia do roku 1992, Slovenská speleologická spoločnosť od roku 1985, Mesto Liptovský Mikuláš od roku 1998 a Zväz slovenských fotografov Ružomberok v rokoch 1982 ­ 2004. V dvoch posledných ročníkoch cenou prispelo aj Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš, ktoré zároveň v tomto roku poskytlo výstavné priestory na prezentáciu Speleofotografie z dôvodu realizácie rekonštrukcie budovy Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v rámci projektu zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Do roku 1996 bolo podujatie finančne podporované Ministerstvom kultúry SR z Fondu PRO SLOVAKIA. K súťažnej výstave je vydávaný katalóg, na ktorý od roku 1998 finančne prispieva Mesto Liptovský Mikuláš.

Okrem mnohých prác slovenských i zahraničných autorov posledný 16. ročník Speleofotografie obohatil aj súbor fotografií z Indonézie. Účasť a tiež získanie Ceny riaditeľky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva priniesli pozitívnu odozvu zo strany indonézskych autorov a tiež Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Jakarte, čo znamená aj začiatok rozšírenia zahraničnej spolupráce pri realizácii ďalších ročníkov výstavy.

Počas všetkých predchádzajúcich ročníkov bolo prezentovaných cca 1 150 fotografií autorov z 18 štátov (bývalé Československo, Slovensko, Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Indonézia, Taliansko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Ukrajina, Švédsko, Bulharsko, Juhoslávia, Švajčiarsko, Belgicko, Slovinsko).

 

Rok 1982 – 1 ročník 12. 11. 1982 – údaj chýba
Tematické celky (do roku 1986):
1. Výskum, prieskum a dokumentácia krasových javov
2. Objavy jaskynných priestorov
3. Speleologické podujatia
4. Sintrové formy jaskýň
Organizátor: Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody Liptovský Mikuláš (terajšie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) v spolupráci s Medzinárodnou speleologickou úniou
Udelené ceny: finančné ceny za 1. miesto ­ 400 Kčs, 2. miesto ­ 300 Kčs, 3. miesto ­ 100 Kčs a zvláštna cena ­ 200 Kčs
Počet autorov: 14 (Československo)
Počet fotografií: 91

Rok 1983 – 2. ročník 22. 11. 1983 – 11. 12. 1983
Organizátor: Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody Liptovský Mikuláš v spolupráci s Medzinárodnou speleologickou úniou
Udelené ceny: ceny s finančným ohodnotením, mimoriadna cena, čestné uznania
Počet autorov: 21 (Československo)
Počet fotografií: 113

Rok 1984 – 3. ročník 19. 11. 1984 – 18. 12. 1984
Organizátor: Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody Liptovský Mikuláš v spolupráci s Medzinárodnou speleologickou úniou
Udelené ceny: hlavná cena, čestné uznania
Počet autorov: 26 (z toho Československo 18, Taliansko 4, ZSSR 1, Maďarsko 1, Juhoslávia 1, Švajčiarsko 1)
Počet fotografií: 152

Rok 1985 – 4. Ročník 17. 11. – 18. 12. 1985
Organizátor: Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody Liptovský Mikuláš v spolupráci s Medzinárodnou speleologickou úniou
Udelené ceny: hlavná cena, cena poroty, čestné uznania
Počet autorov: 34 (z toho Československo 25 autorov, Maďarsko 5, DDR 1, Belgicko 1, ZSSR 1, Taliansko 1)
Počet fotografií: 160

Rok 1986 – 5. Ročník 15. 11. 1986 – 15. 12. 1986
Organizátor: Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody Liptovský Mikuláš v spolupráci s Medzinárodnou speleologickou úniou
Udelené ceny: hlavná cena, cena poroty, čestné uznania
Počet autorov: 17 (z toho Československo 13 autorov, Maďarsko 2, Belgicko 1, Juhoslávia 1)
Počet fotografií: 42

Rok 1992 – 6 ročník november – december 1992
Organizátor: Múzeum vývoja ochrany prírody Liptovský Mikuláš (terajšie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) v spolupráci s Medzinárodnou speleologickou úniou a Zväzom slovenských fotografov Ružomberok
Finančne prispel: Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA
Udelené ceny: hlavná cena, čestné uznania
Počet autorov: 9 (z toho Slovensko 5, Česko 2, Rakúsko 1, Luxembursko 1)
Počet fotografií: 33 fotografií
Doplňujúce fotografie vybrala porota z predchádzajúcich ročníkov za roky 1982 ­ 1986

Rok 1994 – 7. ročník 4. 11. 30. 11. 1994
Organizátor: Múzeum vývoja ochrany prírody Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš a Zväzom slovenských fotografov Ružomberok
Udelené ceny: hlavná cena, Cena Správy slovenských jaskýň, Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti
Finančne prispel: Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA
Počet autorov: 19 (z toho Slovensko 11, Česko 5, Rakúsko 1, Luxembursko 2)
Počet fotografií: 78

Rok 1996 – 8. ročník 4. 12. 1996 -. 31. 12. 1996
Organizátor: Múzeum vývoja ochrany prírody Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš a Zväzom slovenských fotografov Ružomberok
Udelené ceny: hlavná cena, Cena Správy slovenských jaskýň, Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti, Cena Zväzu slovenských fotografov
Počet autorov: 11 (z toho Slovensko 5, Česko 3, Rakúsko 1, Luxembursko 1 autor, Holandsko 1)
Počet fotografií: 52

Rok 1998 – 9. ročník 18. 11. 1998 – 4. 12. 1998
Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Mesto Liptovský Mikuláš a Zväzom slovenských fotografov Ružomberok
Udelené ceny: Cena Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena Zväzu slovenských fotografov, Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti, Cena Správy slovenských jaskýň, Cena Mesta Liptovský Mikuláš
Počet autorov: 15 (z toho Slovensko 8, Maďarsko 3, Rakúsko 3, Švédsko 1)
Počet fotografií: 48

Rok 2000 – 10. ročník 29. 11. 2000 – 13.12.2000
Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Mesto Liptovský Mikuláš a Zväzom slovenských fotografov Ružomberok
Udelené ceny: Cena Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena Zväzu slovenských fotografov, Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti, Cena Správy slovenských jaskýň, Cena Mesta Liptovský Mikuláš
Počet autorov: 19 autorov (z toho Slovensko 4, Česko 6, Bulharsko 1, Holandsko 1, Nemecko 1, Poľsko 4, Rakúsko 1, Švédsko 1)
Počet fotografií: 75

Ročník 2002 – 11. ročník 5. 12. 2002 – 24. 1. 2003
Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Mestom Liptovský Mikuláš a Zväzom slovenských fotografov Ružomberok
Udelené ceny: Cena Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena riaditeľky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena Zväzu slovenských fotografov, Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti, Cena Správy slovenských jaskýň, Cena Mesta Liptovský Mikuláš, Cena primátora Mesta Liptovský Mikuláš, čestné uznania
Počet autorov: 19 (z toho Slovensko 8, Česko 2, Bulharsko 1, Poľsko 5, Rakúsko 2, Slovinsko 1)
Počet fotografií: 82

Rok 2004 – 12. ročník 3. 11. – 22.11. 2004
Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Mesto Liptovský Mikuláš a Zväzom slovenských fotografov Ružomberok
Udelené ceny: Cena Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena riaditeľky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena Zväzu slovenských fotografov, Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti, Cena Správy slovenských jaskýň, Cena Mesta Liptovský Mikuláš
Počet autorov: 20 (z toho Slovensko 12, Česko 1, Poľsko 3, Maďarsko 1, Nemecko 1, Slovinsko 1, Bulharsko 1)
Počet fotografií: 101

Rok 2006 – 13. ročník 15. 12. 2006 – 29. 1. 2007
Organizátor: Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou a Mestom Liptovský Mikuláš
Udelené ceny: Cena Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti, Cena Mesta Liptovský Mikuláš, čestné uznania
Počet autorov: 11 (z toho Slovensko 7, Česko 1, Maďarsko 1, Poľsko 2)
Počet fotografií: 37
Doplnené ocenenými prácami z predchádzajúcich ročníkov

Rok 2008 – 14. ročník 5. 11. – 7. 12. 2008
Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš a Mestom Liptovský Mikuláš
Udelené ceny: Cena Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti, Cena Správy slovenských jaskýň, Cena Mesta Liptovský Mikuláš
Počet autorov: 9 (z toho Slovensko 4, Česko 5)
Počet fotografií: 54

Rok 2010 – 15. ročník 26. 11. 2010 – 28. 2. 2011
Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v spolupráci s Slovenskou speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Múzeom Janka Kráľa Liptovský Mikuláš a Mestom Liptovský Mikuláš
Udelené ceny: Cena Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena riaditeľky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti, Cena Správy slovenských jaskýň, Cena Mesta Liptovský Mikuláš, Cena primátora Mesta Liptovský Mikuláš, Cena Múzea Janka Kráľa
Počet autorov: 13 (z toho Slovensko 7, Česko 3, Poľsko 1, Rakúsko 2)
Počet fotografií: 53

Rok 2012 – 16. Ročník 19. 9. 2012 – 11. 11. 2012
Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Múzeom Janka Kráľa Liptovský Mikuláš a Mestom Liptovský Mikuláš
Udelené ceny: Cena Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena riaditeľky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti, Cena Správy slovenských jaskýň, Cena Mesta Liptovský Mikuláš, cena Múzea Janka Kráľa, špeciálna cena
Počet autorov: 13 (Slovensko 8, Česko 2, Indonézia 6, Nemecko 1)
Počet fotografií: 73
Z dôvodu rekonštrukcie budovy múzea realizované vo výstavných priestoroch Múzea Janka Kráľa

 

2014 – 17. ročník, 21. november – 31. január 2015

Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš a Mestom Liptovský Mikuláš
Udelené ceny: Hlavná cena Speleofotografie, 3 ceny v kategórii Krásy podzemia, 3 ceny v kategórii Speleomoment, cena sociálnych sietí
Počet autorov: 81 (Belgicko: 2, Brazília:2, Bulharsko: 1, Česká republika: 7, Francúzsko: 1, Chorvátsko: 1, Indonézia: 11, Maďarsko: 3, Nemecko: 5, Taliansko: 6, Poľsko: 5, Rakúsko: 1, Rumunsko: 7, Rusko: 3, Slovensko: 14, Slovinsko: 2, Španielsko: 3, Spojené štáty americké: 3, Ukrajina: 3, Veľká Británia: 1)
Počet fotografií: 550

V Liptovskom Mikuláši,

 

2016 – 18. ročník 25. november – 31. január 2017

Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v spolupráci so Správou slovenských jaskýň, Slovenskou speleologickou spoločnosťou a Mestom Liptovský Mikuláš

Udelené ceny: Hlavná cena Speleofotografie, 3 ceny v kategórii Krásy podzemia, 3 ceny v kategórii Speleomoment, cena sociálnych sietí

Počet autorov: 54 (Bosna a Hercegovina: 1, Česká republika: 7, Francúzsko: 2, Chorvátsko: 1, Indonézia: 1, Lotyšsko: 1, Maďarsko: 3, Nemecko: 3, Taliansko: 6, Poľsko: 4, Rumunsko: 7, Rusko: 1, Slovensko: 12, Slovinsko: 2, Španielsko: 1, Spojené štáty americké: 1, Veľká Británia: 1)

Počet fotografií: 327

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.