Skip to content

Jaskynný systém v Dračej zátoke VII.

Prize of the administration of the Slovak caves

Ján Miškovič, the Slovak Republic
Jaskynný systém v Dračej zátoke VII.

Ján Miškovič, Na Zábave 42, 974 01 Banská Bystrica, SR 0905 348 830 misiak@misiak.sk
*1956 Banská Bystrica
Záľuby: šport, motorizmus, modelárstvo, fotografovanie
Samostatné výstavy: Banská Bystrica, Praha, Šaľa, Monte Carlo, Zvolen
Ocenenia: STROM Ružomberok; Svetová výstava Monte Carlo; 14. Trierenberg super Circuit; výstava ZSF Ružomberok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.