O nás

Objavovanie krásy jaskynného sveta, laické i vedecké skúmanie podzemných priestorov, ale aj dokumentovanie jaskýn je dobrovolnou cinnostou jaskyniarov nielen na Slovensku, ale na celom svete. Dotyky cloveka s krasovým podzemím dokáže zachytit a tajomstvá jaskyne priblížit fotografia. Jaskynná fotografia je celosvetovo uznávaná ako jedno z najtažších odvetví fotografovania. Práca speleológa ako fotografa je velmi nárocná cinnost, ktorá v podzemí predstavuje prácu so svetlom, pri ktorom je dôležité vediet naplno využit jeho potenciál. Podzemná nádhera zvecnená objektívom je zvycajne tažko prístupná, avšak aj napriek takémuto nedostupnému prostrediu je fotograf v jaskyni pánom svetla a sám si urcuje kde svetlo dopadne. Jeho fotografia je casto jediný dokument, ktorý približuje tajuplný a kúzelný svet neprístupný pre väcšinu potenciálnych záujemcov. Speleofotografia je medzinárodná sútažná výstava, ktorá prezentuje širokej verejnosti fotografie zo slovenských i zahranicných jaskýn. V predchádzajúcich rocníkoch sútažnej prehliadky sa prezentovali predovšetkým slovenskí autori. V súcasnom, už 16. rocníku, ukázalo svoje kvality viac zahranicných autorov, ktorí siahli do svojich archívov alebo uskutocnili akcie kvôli fotografovaniu a úcasti na Speleofotografii 2012. Celkom 73 prác od 17 autorov zo Slovenska, Ceska, Nemecka a Indonézie prezentuje zaujímavú kolekciu farebných fotografií. Zábery už tradicne zachytávajú jaskyniarov pri prieskume nielen vo velkolepých sienach, ale i v stiesnených priestoroch – komínoch ci úžinách. Nádherné pohlady na sintrovú a ladovú výzdobu, detaily s kvapkou vody, obrovské náteky i krištálovo cisté jazierka približujú tajuplný svet nepoznaných zákutí. Priam hmatatelne sú zobrazené rozmanité formy života v jaskyni – slepé, bezfarebné a skoro priehladné kraby a pavúky. Múzeum sa snaží prostredníctvom výstavy fotografií poukázat na prírodné zvláštnosti a krásy, zároven rozšírit poznatky o jaskyniach, ale hlavne inšpirovat verejnost k úsiliu o zachovanie a ochranu všetkého, co okolo nás príroda vytvorila.